Plochá noha

Čo je to klenba nohy?

Kostra nohy je usporiadaná do dvoch klenbových oblúkov - pozdĺžneho a priečneho.

Pozdĺžna klenba je daná vyšším vnútorným oblúkom, ktorý tvoria tri vnútorné pozdĺžne tzv. lúče s vrcholom v kosti člnkovej. Vonkajšia klenba je nižšia, menej poddajná, a je tvorená dvoma vonkajším šľachami a kosťou kockovou.

Priečna klenba je podmienená tvarom a usporiadaním klinových kostí, dopredu klenutie ubúda a za normálnych okolností ležia hlavičky všetkých predpriehlavkových kostí v rovnakej rovine, takže pri zaťažení je hmotnosť tela rozložená na všetky šľachy.

plochanoha1

Udržanie pozdĺžnej a priečnej klenby je závislé na troch činiteľoch

  • na kostnej stavbe,
  • na šľachovom a väzivovom systéme nohy,
  • na svaloch nohy.

Pričom obidva oblúky klenby sú primárne tvorené usporiadaním kostných elementov kostry nohy a ich zaistením šľachami a väzmi , svaly majú druhotnú úlohu, i keď dôležitú, pri udržiavaní klenby počas dynamického zaťaženia.

Príčiny a následky deformít nôh (chráňme si dar pohybu!)

Plochá noha a jej následky sú najčastejšou získanou vadou v ortopédii. Normálne plní noha funkciu statickú (je oporou vzpriameného tela), dynamickú (dôležitá pre chôdzu a beh) a adaptačnú (tlmenie nárazov, prispôsobenie nohy povrchu podložky a pod.). Pre tieto svoje funkcie je vybavená zložitou stavbou a architektonikou dvoch klenutých oblúkov (pozdĺžnej a priečnej klenby), ktorú zaisťujú k tomu prispôsobené kosti, kĺby, väzy a svaly. Pri zaťažení sa pružnosťou klenby predlžuje chodidlo až o 1,5 cm. Najstabilnejší postoj je pri ľahkom vytočení špičky chodidiel od sebe 10 - 15 stupňov, zatiaľ čo chôdza so špičkami od seba nad 30 stupňov vedie k preťaženiu nohy a "oplošteniu“ pozdĺžnej nožnej klenby. Pri chôdzi sa odvíja noha od podložky počínajúc pätou ,cez chodidlo po palcovom a malíčkovom lúči nohy až po hlavičky predpriehlavkových kostí a článok prstu (najskôr palec nohy) a potom opúšťa podložku.

plochanoha2 plochanoha3
Halux
Klenba – priečny rez

Existujú významné rozdiely medzi chôdzou dieťaťa, muža a ženy. Sledovanie chôdze umožňuje diagnostikovať závažné poruchy pohybu pri chôdzi i jej úpravy po liečbe. Pri nepomere medzi zaťažením nôh a pevnosťou svalov, väzov či deformovaním kostí, dochádza k vývoju plochej nohy (priečne, pozdĺžne, či kombinovane). Často existujú pre vznik plochej nohy dedičné preddispozície. Rovnako celkové ochorenia ako infekcie, detská obrna, nervové choroby, poruchy cievne (varixy), zmeny hormonálne a metabolické (osteoporóza), zápalové choroby (reumatizmus), avitaminózy (nedostatok vitamínu D) a ďalšie vedú k jej rozvoju. V neposlednej rade je to nadváha, profesijné preťažovanie a následky úrazu. Taktiež okolnosti ako je nevhodná obuv môžu napomáhať k vzniku plochej nohy.

plochanoha4 plochanoha5 plochanoha6
Zaťaženie v klenbách
Pätová ostroha predná
Pätová ostroha zadná

Klinicky delíme plochú nohu na

I. stupeň (pokles klenby niekedy s valgóznym postavením päty (do X), deformáciu je možné aktívne korigovať, nie sú bolesti).

II. stupeň (klenbu je možné upraviť aktívnym aj pasívnym prístupom, sú prítomné opuchy a únavnosť nôh).

III. stupeň (bolestivá ztuhnutá plochá noha, ztuhnutosť je výsledkom svalovej kontraktúry, zvrašteného púzdra alebo artrózy kĺbov, priehlavok a členková kosť sa vybočujú, na nohe sú deformity prstov a otlaky). V liečbe okrem vhodného obúvania, nosenia ortopedických vložiek, denného režimu (redukcia váhy, starostlivosť o nohy - večerná sprcha striedavo teplou a studenou sprchou, masáž, chôdza naboso po nerovnom teréne) má predovšetkým liečebná telesná výchova (LTV): chôdza po vonkajšej strane chodidla, cviky „zodvihni prstami nohy ceruzku,vreckovku...“, plávanie atď.

plochanoha7

Čo rozumieme vhodnou obuvou? Predovšetkým ide o stavbu topánky so správne zhotovenou stielkou, na strednom podpätku (vysoké podpätky nie sú vhodné na trvalé nosenie i vedú k vzniku plochej nohy, podporujú fleksné postavenie kolien a bedier, bedrovú hyperlordózu a vyvolávajú i bolesti v chrbtici) s voľnou priestornou špicou. Materiál musí vyhovovať pre dýchanie nôh, musí byť ľahký a poddajný.

Postupujúca deformita

plochanoha8

Následkom plochej nohy je nepoddajná bolestivá noha, ktorú je nutné niekedy operovať ( resekcia kĺbu, transpozícia šľachová u mladších jedincov). Deformity prstov ako hallux valgus, hallux rigidus (stuhnutý palec), bolestivé bursitída(zápal ťahového vačku tzv. bursy), kladivkové prsty , otlaky na šľapaji nohy, "kurie oká", ...- to všetko vytvára zložitý obraz.

Ortopéd tieto deformity operuje (pomocí resekcie, osteotómie, artroplastiky, implantáciou silastikových kĺbikov, zákroky na mäkkých tkanivách), ale vždy je nutné doliečenie pomocou LTV a rovnako ortopedickou obuvou a dôsledný režim v starostlivosti o nohy, inak sa deformity obnovujú. To si mnoho pacientov nechce uvedomiť.

plochanoha9