Čo je to nechtová protetika?

Je odbor, ktorý sa zaoberá vytváraním náhrad nechtov. Protetika nechtu nie je len kozmetickou úpravou vonkajšieho vzhľadu nechtu, ale ponúka aj rozsiahly liečebný efekt pri chronických alebo traumatických poraneniach nechtu. Necht je citlivý orgán, jeho úlohou je ochrana nechtovej platničky a hlbších vrstiev kože, preto ak sa na povrchu nechtového lôžka necht nenachádza nastáva jeho bolestivé porušenie, ktoré môže byť aj trvalé. Nechtová náhrada sa teda používa ako ochrana nechtového lôžka na zabránenie jeho trvalého poškodenia.

Nechtová protetika sa robí pri:

  • traumatickom poškodení nechtovej platničky(tj. následkom úrazu- náraz spredu, sústavný tlak- topánky, pád predmetu alebo stupenie na necht),
  • genetických alebo iných poruchách rastu nechtov
  • strate častí nechtu (následkom onychomykózy)
  • štiepení a strhnutí platničky nechtu
  • onychoschisis- klasická lámavosť a štiepenie nechtov ako dočasný stav
  • hlbokom zarastaní nechtu, po jeho vybratí, aby nezarástol nechtový val